dsc сот

 Сигнално-охранителната дейност, която извършва "Контракт инженеринг" ООД е в съответствие със Закона за частната охранителна дейност.

 Техниката, която доставяме, монтираме и поддържаме е производство на Канадската фирма DSC /Digital Security Controls/ и е сертифицирана за изграждане на алармени системи против проникване в обекти със средна и висока степен на риск.


 Предаването на сигнали от охраняемите обекти може да се извършва по четери независими един от друг начина, с което многократно се повишава сигурността на комуникацията:
  • Радиопредавател /трансмитер/
  • Телефонна линия
  • GSM предавател
  • Интернет комуникатор
 Единствената техника предоставяща пълното състояние на системата - отчитане на всички събития по зони и времена.

 Пълна конфиденциалност и коректност!


Мониторинг центърът е изцяло оборудван с техника на DSC, което дава възможност в него да се получава пълна информация по телефон, радио, GSM и интернет предаватели от охраняваните обекти оборудвани с DSC централи, а обектите изградени с централи на други фирми изпращат непълна информация.

ПОСТЪПВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОХРАНЯВАНИТЕ ОБЕКТИ:
  • алармена - нарушение или пожар в зона, като се уточнява точно в коя зона е възникнало събитието;
  • приоритетна - съобщение за пожар, спешна медицинска помощ и паника, стартирани от клавиатурата на алармената централа или от допълнително изведен “паник” бутон;
  • информация за включване и изключване на системата - с кой код и в колко часа е активирана или дезактивирана системата;
  • конкретна сервизна информация за: спиране на тока в охранявания обект, слаба батерия на централата, физическа повреда на елементите на алармената система или на предавателя;
  • информация за прекъсната телефонна линия се получава от радио, GSM и интернет предавателите ;
Техниката на DSC отговаряща на световните и европейски стандарти в областа на технологиите, сведените до минимум лъжливи алармени събития, пълната информация получена в мониторинг центъра за секунди, мигновеното и предаване на дежурните патрули и предприемането на адекватни мерки от тяхна страна, осигуряват сигурност и спокойствие.

Високото ниво на обслужване, професионализъм и непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите услуги са гаранция за грижата ни към ВАС – НАШИТЕ КЛИЕНТИ!
sod license


ЗА КЛИЕНТА

Ръководство за потребителя Ръководство за потребителя
PC 510 Ръководство за потребителя PC 510 Ръководство за потребителя
PC 585 Ръководство за потребителя PC 585 Ръководство за потребителя
Power864 Ръководство за потребителя Power864 Ръководство за потребителя